Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

inženýr v odvětví distribuce plynu/inženýrka v odvětví distribuce plynu

Description

Code

2145.1.5

Description

Inženýři v odvětví distribuce plynu navrhují a stavějí přepravní systémy pro zemní plyn a prostřednictvím navrhování potrubí a sítě připojují rozvodné sítě zemního plynu ke spotřebitelům. Zkoumají metody, jak zajistit udržitelnost, snížit dopad na životní prostředí a optimalizovat nákladovou efektivnost.

Alternativní označení

inženýr v odvětví distribuce plynu

konzultant v odvětví distribuce plynu

inženýrka v odvětví distribuce plynu

konzultantka v odvětví distribuce plynu

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: