Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

strojní inženýr v odvětví kolejových vozidel/strojní inženýrka v odvětví kolejových vozidel

Description

Code

2144.1.19

Description

Strojní inženýři v odvětví kolejových vozidel navrhují výrobní proces a montáž kolejových vozidel, včetně lokomotiv, osobních vozů, nákladních vozů a železničních jednotek, a na tyto procesy dohlížejí. Projektují nové vlaky a jejich elektrické nebo mechanické součásti, dohlížejí na změny a řeší technické problémy. Vykonávají rovněž běžnou údržbu s cílem zajistit, aby vlaky byly v dobrém stavu a splňovaly normy jakosti a bezpečnosti.

Alternativní označení

strojní inženýrka v odvětví kolejových vozidel

strojní inženýr v odvětví kolejových vozidel

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: