Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

inspektor potravinářské inspekce/inspektorka potravinářské inspekce

Description

Code

3257.3

Description

Inspektoři potravinářské inspekce provádějí inspekce v potravinářském prostředí z hlediska bezpečnosti potravin. Jsou součástí úředních kontrolních orgánů, které kontrolují potravinářské výrobky a postupy s cílem zajistit dodržování předpisů a právních regulí upravujících bezpečnost a ochranu zdraví.

Alternativní označení

koordinátorka kontroly kvality potravin

manažerka bezpečnosti potravin

manažer kvality

manažerka kvality

manažer bezpečnosti potravin

koordinátor kontroly kvality potravin

inspektorka bezpečnosti potravin

inspektor bezpečnosti potravin

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences