Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

technik chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel/technička chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel

Description

Code

3115.1.17

Description

Technici chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel jsou odborně způsobilí a schopní bezpečně a uspokojivě provádět projektování, předmontáž, instalaci, uvádění do provozu, spouštění, kontrolu provozu, kontrolu úniku kapalin, obecnou údržbu, údržbu obvodů, vyřazení z provozu, demontáž, regeneraci, recyklaci chladicích jednotek a demontáž chladicích a klimatizačních zařízení a systémů tepelných čerpadel, vybavení nebo spotřebičů a pracují s elektrickými, elektrotechnickými a elektronickými součástmi chladicích a klimatizačních zařízení a systémů tepelných čerpadel.

Scope note

Refrigeration air condition and heat pump technicians do not perform works on heating and ventilation systems.

Alternativní označení

chladicí technik

technik instalace tepelného čerpadla

mechanik chlazení

servisní technik/technička klimatizací

technik/technička klimatizací

technik servisu klimatizace

technik tepelného čerpadla

technik instalace chlazení

servisní technik tepelného čerpadla

technik instalace klimatizace

technik/technička tepelných čerpadel

technička instalace chlazení

technička servisu klimatizace

technik/technička instalace tepelných čerpadel

servisní technik/technička chladicích zařízení

chladicí technička

technik chladicí služby

technička instalace tepelného čerpadla

servisní technička tepelného čerpadla

technička chladicí služby

technik klimatizace

mechanička chlazení

technička tepelného čerpadla

technik/technička instalace chladicích zařízení

servisní technik/technička tepelných čerpadel

mechanik/mechanička chladicích zařízení

technička klimatizace

technička instalace klimatizace

technik/technička instalace klimatizací

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences