Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

učitel ošetřovatelství a péče porodních asistentek na odborné škole/učitelka ošetřovatelství a péče porodních asistentek na odborné škole

Description

Code

2320.1.4

Description

Učitelé ošetřovatelství a péče porodních asistentek na odborné škole vyučují studenty ve specializovaném studijním oboru ošetřovatelství a péče porodních asistentek, jenž má převážně praktickou povahu. Poskytují teoretickou výuku, pokud jde o praktické dovednosti a techniky, které studenti musí následně ovládat. Učitelé ošetřovatelství a péče porodních asistentek na odborné škole sledují pokrok studentů, v případě potřeby jim individuálně pomáhají a hodnotí jejich znalosti a výsledky v oboru ošetřovatelství a péče porodních asistentek prostřednictvím úkolů, testů a zkoušek.

Alternativní označení

učitelka ošetřovatelství a péče porodních asistentek

učitel ošetřovatelství a péče porodních asistentek

učitel ošetřovatelství a péče porodních asistentek na odborné škole

učitelka ošetřovatelství a péče porodních asistentek na odborné škole

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences