Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

inspektor motorů kolejových vozidel/inspektorka motorů kolejových vozidel

Description

Code

3115.1.19

Description

Inspektoři motorů kolejových vozidel kontrolují dieselové a elektrické motory používané pro lokomotivy s cílem zajistit soulad s normami a předpisy. Provádějí pravidelné kontroly, kontroly po přestavbě a před provozem a kontroly po opravě. Poskytují dokumentaci k opravárenským činnostem a technickou podporu střediskům pro opravy a údržbu. Přezkoumávají administrativní záznamy, analyzují výkon motorů a podávají zprávy o svých zjištěních.

Scope note

Excludes rolling stock inspector. Includes people performing inspections on engines only.

Alternativní označení

inspektorka motorů kolejových vozidel

inspektor motorů kolejových vozidel

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: