Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

půdní technik/půdní technička

Description

Code

3111.14

Description

Půdní technici analyzují půdu prováděním technických průzkumných úkolů za použití topografických technik. Zaměřují se na proces klasifikace půdních typů a dalších vlastností půdy. Půdní technici používají zeměměřičské zařízení a využívají programy k získávání a interpretaci příslušných dat a provádějí výpočty podle potřeby.

Alternativní označení

půdní technik

půdní technička

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: