Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

učitel hudby/učitelka hudby

Description

Code

2310.1.27

Description

Učitelé hudby vzdělávají studenty ve specifické teorii, a především v praktické výuce hudby na specializované hudební škole nebo konzervatoři na vysokoškolské úrovni, včetně hudebních nástrojů a zpěvu. Poskytují teoretickou výuku, pokud jde o praktické dovednosti a techniky, které studenti musí následně ovládat v hudbě. Učitelé hudby sledují pokrok studentů, v případě potřeby jim individuálně pomáhají a hodnotí jejich znalosti a hudební výkon prostřednictvím úkolů, testů a zkoušek.

Alternativní označení

profesorka na hudební konzervatoři

profesor na hudební konzervatoři

učitel hudby

učitelka hudby

učitelka na hudební fakultě

učitelka na hudební konzervatoři

učitel na hudební fakultě

učitel na hudební konzervatoři

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences