Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

specialista v oblasti dietetiky a výživy/specialistka v oblasti dietetiky a výživy

Description

Code

2265.1

Description

Specialisté v oblasti dietetiky a výživy hodnotí konkrétní požadavky na výživu obyvatelstva nebo jednotlivců po celou dobu jejich života a promítají je do poradenství, jak zachovat nebo obnovit zdraví lidí a snížit rizika. Pomocí fakticky podložených přístupů specialisté v oblasti dietetiky a výživy pracují na posílení postavení jednotlivců, rodin a skupin s cílem poskytnout nebo vybrat potraviny, které jsou z hlediska výživy vhodné, bezpečné, chutné a udržitelné. Mimo oblast zdravotní péče zlepšují specialisté v oblasti dietetiky a výživy nutriční prostředí pro všechny prostřednictvím vlád, průmyslu, akademické obce a výzkumu.

Scope note

Includes people performing education activities to develop healthy and balanced food habits in people's daily lives.

Alternativní označení

dietetička

dietetik

specialista v oblasti dietetiky a výživy

specialistka v oblasti dietetiky a výživy

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences