Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

architekt/architektka

Description

Code

2161.1

Description

Architekti zkoumají, navrhují a dohlížejí na výstavbu a rozvoj budov, městských prostor, infrastrukturních projektů a sociálních prostor. Vytvářejí návrhy v souladu s okolím a s předpisy platnými v dané zeměpisné oblasti a zohledňují faktory, které zahrnují funkčnost, estetiku, náklady, veřejné zdraví a bezpečnost. Jsou si vědomi společenského kontextu a environmentálních faktorů, mezi něž patří vztahy mezi lidmi a budovami a budovami a životním prostředím. Zabývají se multidisciplinárními projekty zaměřenými na rozvoj sociální struktury zeměpisné oblasti a prosazování projektů v oblasti sociálního urbanismu. 

Alternativní označení

architektka

architekt

Regulační hledisko

Na toto povolání se vztahuje směrnice 2005/36/ES (a její změny) o uznávání odborných kvalifikací. Další informace o volném pohybu odborníků. Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences