Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

animační pracovník/animační pracovnice

Description

Code

2659.4

Description

Animační pracovníci vyvíjejí a organizují zábavné aktivity pro hosty ubytovacích zařízení. Organizují a koordinují aktivity pro pobavení klientů.

Alternativní označení

pracovník zajišťující zábavu pro hosty

animační pracovník

pracovnice zajišťující zábavu pro hosty

pracovnice odpovědná za zábavní program pro turisty

pracovník odpovědný za zábavní program pro turisty

animační pracovnice

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences