Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

farmaceut se specializací/farmaceutka se specializací

Description

Code

2262.1.2

Description

Farmaceuti se specializací poskytují specializované služby společnostem v oboru farmacie a nemocničním lékárnám.  Úloha farmaceuta se specializací se v Evropě liší v závislosti na vnitrostátních předpisech a odborné přípravě.
 

Alternativní označení

farmaceut se specializací na nemocniční lékárenství

farmaceut se specializací

farmaceutka se specializací

farmaceutka se specializací na nemocniční lékárenství

Regulační hledisko

Na toto povolání se vztahuje směrnice 2005/36/ES (a její změny) o uznávání odborných kvalifikací. Další informace o volném pohybu odborníků. Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences