Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

konzultant v oblasti mezikulturní komunikace/konzultantka v oblasti mezikulturní komunikace

Description

Code

2432.4

Description

Konzultanti pro mezikulturní komunikaci se specializují na sociální interakci mezi příslušníky různých kultur, radí organizacím ohledně mezinárodních interakcí s cílem optimalizovat jejich výkonnost a usnadnit spolupráci a pozitivní interakci s organizacemi a jednotlivci z jiných kultur.

Alternativní označení

interkulturní mediátor

konzultantka v oblasti mezikulturní komunikace

konzultant v oblasti mezikulturní komunikace

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: