Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

lodní elektrikář/lodní elektrikářka

Description

Code

7412.8

Description

Lodní elektrikáři provádějí montáž, údržbu a opravy elektrických a elektronických systémů v plavidlech, jako jsou klimatizační systémy, lampy, rádia, systémy vytápění, baterie, elektrické zapojení a alternátory. Používají diagnostické testovací zařízení za účelem inspekce plavidel a zjištění závad. K provedení oprav používají ruční nářadí a specializované elektrické nástroje a stroje.

Alternativní označení

lodní elektrikářka

lodní elektrikář

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: