Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

lodní zprostředkovatel/lodní zprostředkovatelka

Description

Code

3324.1.1

Description

Lodní zprostředkovatelé působí jako zprostředkovatelé mezi kupujícími a prodejci lodí, nákladového prostoru a charterových plavidel pro přepravu nákladu. Informují zákazníky o mechanismech a pohybech na trhu lodní dopravy, podávají zprávy o cenách a prodeji plavidel a nákladového prostoru a jednají nejen o cenách lodi, nákladu a prostoru, ale také o logistických požadavcích na přepravu plavidla nebo nákladu kupujícímu.

Alternativní označení

lodní zprostředkovatel

lodní zprostředkovatelka

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: