Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

vědecký pracovník v oboru thanatologie/vědecká pracovnice v oboru thanatologie

Description

Code

2632.7

Description

Výzkumníci v oboru thanatologie se zabývají tématem smrti a umírání z pohledu řady vědeckých oborů, jako je např. psychologie, sociologie, fyziologie a antropologie. Přispívají k lepšímu poznání různých aspektů týkajících se smrti, jako jsou psychologické stavy, kterými prochází umírající i osoby v jejich okolí.

Alternativní označení

výzkumnice v oboru thanatogie

výzkumník v oboru thanatogie

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences