Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

inženýr v oboru přesná mechanika/inženýrka v oboru přesná mechanika

Description

Code

2144.1.18

Description

Inženýři v oboru přesná mechanika navrhují procesy, stroje, pevné součásti a ostatní vybavení, které mají výjimečně nízké technické tolerance, jsou reprodukovatelné a v průběhu času stabilní. Zajišťují výrobu a zkoušky prototypů a to, aby návrhy splňovaly specifikace systému a provozní požadavky.

Alternativní označení

nanotechnoložka

konzultantka v oboru přesná mechanika

nanotechnolog

inženýr v oboru přesná mechanika

konzultant v oboru přesná mechanika

inženýrka v oboru přesná mechanika

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: