Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

poradce v oblasti vztahů s veřejností/poradkyně v oblasti vztahů s veřejností

Description

Code

2432.8

Description

Poradci v oblasti vztahů s veřejností fungují jako zástupci jednající v zájmu svého klienta. Pokoušejí se přesvědčit zákonodárné orgány a tvůrce politik, aby v souladu s přáním klienta zaváděli právní předpisy a nařízení, a jednají se stranami s potenciálně protichůdnými zájmy. Vykonávají analytické a výzkumné funkce s cílem zajistit, aby byla klientova záležitost náležitě a patřičně předložena příslušným stranám. S klienty rovněž konzultují jejich záležitosti a politiku.

Alternativní označení

lobbista

lobbistka

poradce v oblasti vztahů s veřejností

poradkyně v oblasti vztahů s veřejností

PR konzultant

PR konzultantka

PR specialista

PR specialistka

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: