Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

strojní inženýr v oblasti aerodynamiky/strojní inženýrka v oblasti aerodynamiky

Description

Code

2144.1.1.1

Description

Strojní inženýři v oblasti aerodynamiky provádějí aerodynamické analýzy s cílem zajistit, aby konstrukce dopravního zařízení splňovala aerodynamické a výkonnostní požadavky. Podílejí se na navrhování motorů a jejich konstrukčních dílů a vydávají technické zprávy pro technické pracovníky a zákazníky. Koordinují svou činnost s jinými technickými odděleními s cílem ověřit, zda návrhy fungují podle specifikací. Strojní inženýři v oblasti aerodynamiky provádějí výzkum za účelem posouzení přizpůsobivosti zařízení a materiálů. Analyzují rovněž návrhy, aby mohli vyhodnotit dobu výroby a proveditelnost.

Scope note

Includes people working in aircraft designing. Includes people working in the automotive and rolling stock industry.

Alternativní označení

strojní inženýr v oblasti aerodynamiky

strojní inženýrka v oblasti aerodynamiky

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: