Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

výrobce ručního papíru/výrobkyně ručního papíru

Description

Code

7317.1

Description

Výrobci ručního papíru vytvářejí papírovou kaši, roztírají ji na plata a suší ručně nebo používají drobná zařízení.

Alternativní označení

výrobkyně ručního papíru

výrobce ručního papíru

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: