Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

analytik systémů ICT/analytička systémů ICT

Description

Code

2511.13

Description

Analytici systémů ICT specifikují potřeby na systém splňující požadavky koncových uživatelů. Analyzují funkce systému s úmyslem vymezit jejich cíle a odhalit operace a postupy pro jejich co nejefektivnější plnění. Rovněž navrhují nová řešení v oblasti informačních technologií, jejichž cílem je zlepšit efektivitu a produktivitu podniků, vypracovat koncepční návrhy a odhadnout náklady nových systémů, specifikovat činnosti, které systém bude provádět, a způsob, jakým budou data prohlížena koncovým uživatelem. Předkládají návrh uživatelům a úzce spolupracují s uživateli při řešení.

Scope note

Excludes people performing ICT programming.

Alternativní označení

analytička IT systémů

analytik informačních a komunikačních systémů

analytička systémů ICT

analytička informačních a komunikačních systémů

analytik IT systémů

analytik systémů ICT

analytik informačních systémů

analytička informačních systémů

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences