Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

inženýr pro dohled nad dodržováním předpisů/inženýrka pro dohled nad dodržováním předpisů

Description

Code

2149.2.7.1

Description

Inženýři pro dohled nad dodržováním předpisů usilují o to, aby systémy byly co nejvíce v souladu s technickými specifikacemi. Mohou zajišťovat soulad v rozmanitých technických oborech, včetně mechanických, elektrických a elektronických systémů. Zajišťují technické vybavení v souladu s předpisy, bezpečnostními opatřeními a vnitřními směrnicemi.

Alternativní označení

inženýrka pro dohled nad dodržováním předpisů

inženýr pro dohled nad dodržováním předpisů

inženýrka pro dohled nad dodržováním předpisů v oblasti životního prostředí

inženýr pro dohled nad dodržováním předpisů v oblasti životního prostředí

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: