Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ředitel nakladatelství/ředitelka nakladatelství

Description

Code

1349.19

Description

Ředitelé nakladatelství jsou odpovědní za výrobu tištěných a internetových materiálů, jako jsou zpravodaje, postupy společností, technické dokumenty a další publikace pro instituce a podniky. Dohlížejí na publikační týmy a zajišťují, aby se publikace dostaly k cílovému publiku.

Alternativní označení

vedoucí nakladatelství

vedoucí úseku tištěných médií

ředitelka nakladatelství

ředitel nakladatelství

vedoucí vydání

vedoucí výroby publikací

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: