Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

manažer dodavatelského řetězce/manažerka dodavatelského řetězce

Description

Code

1324.8

Description

Manažeři dodavatelského řetězce plánují, řídí a koordinují všechny činnosti související se získáváním a zadáváním dodávek potřebných k provozování činnosti výroby od získávání surovin až po distribuci hotových výrobků. Může se jednat o suroviny nebo hotové výrobky, které mohou být určeny pro interní nebo externí použití. Kromě toho plánují a zadávají všechny činnosti, které je třeba provádět ve výrobních závodech, a přizpůsobují činnost měnící se poptávce po výrobcích společnosti.

Alternativní označení

manažerka dodavatelského řetězce

manažer dodavatelského řetězce

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences