Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

projektant dopravní infrastruktury/projektantka dopravní infrastruktury

Description

Code

2142.1.9

Description

Projektanti dopravní infrastruktury navrhují a určují technické specifikace pro výstavbu a rozvoj silniční a dopravní infrastruktury. Používají technické koncepce a znalosti pro rozvoj udržitelných a účinných druhů dopravy od silniční dopravy po železniční a leteckou dopravu a dopravu po kanálech.

Alternativní označení

projektant dopravní infrastruktury

projektantka dopravní infrastruktury

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: