Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

specialista v oblasti průmyslové ekologie/specialistka v oblasti průmyslové ekologie

Description

Code

2143.1

Description

Specialisté v oblasti průmyslové ekologie začleňují environmentální a udržitelná opatření do rozvoje projektů různé povahy. Snaží se chránit přírodní zdroje a stanoviště. Spolupracují s inženýry z jiných oborů, aby mohli předvídat všechny dopady, které by projekty mohly mít, s cílem navrhnout způsoby, jak chránit přírodní rezervace, předcházet znečištění a uplatňovat hygienická opatření.

Alternativní označení

specialista v oblasti průmyslové ekologie

specialistka v oblasti průmyslové ekologie

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences