Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

manažer plánování/manažerka plánování

Description

Code

1324.8.1

Description

Manažeři plánování mají hluboké znalosti o operacích společnosti, úrovni zásob, výrobních šaržích, požadavcích a výrobních nákladech na výrobek a o trendech z hlediska poptávky. Používají všechny tyto informace ve spojení s prognostickým softwarem za účelem vymezení výrobních objednávek, jejichž cílem je nejúčinnější kombinace výroby.

Alternativní označení

manažer plánování

manažerka plánování

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: