Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

inženýr akustiky/inženýrka akustiky

Description

Code

2149.1

Description

Inženýři akustiky zkoumají a aplikují vědecké poznatky pro různé účely využití. Pracují v široké škále oborů, včetně poradenství ohledně akustiky a prvků ovlivňujících přenášení zvuku v prostorách pro vystoupení nebo pořizování záznamů. Mohou rovněž konzultovat úrovně znečištění hlukem u těch činností, které vyžadují dodržování norem v této oblasti.

Alternativní označení

inženýrka akustiky

inženýr akustiky

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: