Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

energetický inženýr/energetická inženýrka

Description

Code

2149.9

Description

Energetičtí inženýři navrhují nové, účinné a čisté způsoby výroby, transformace a distribuce energie za účelem zlepšení udržitelnosti životního prostředí a energetické účinnosti. Získávají energii z přírodních zdrojů, jako je ropa nebo zemní plyn, nebo z obnovitelných a udržitelných zdrojů, jako je větrná nebo solární energie. 

Alternativní označení

energetický inženýr

energetická inženýrka

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences