Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

daňový specialista/daňová specialistka

Description

Code

2631.2.4

Description

Daňoví specialisté zkoumají a vyvíjejí daňové politiky a právní předpisy za účelem zlepšení a rozvoje daňových politik. Poskytují poradenství úředním subjektům ohledně zavádění politik a finančních operací a rovněž prognózách finančního dopadu změn daňových politik.

Alternativní označení

daňový poradce

daňový analytik

daňová analytička

daňová poradkyně

daňový specialista

daňová specialistka

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: