Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kvalitář potravin/kvalitářka potravin

Description

Code

7515.3

Description

Kvalitáři potravin kontrolují, třídí a klasifikují potravinářské výrobky. Klasifikují potravinářské výrobky podle senzorických kritérií nebo pomocí strojního zařízení. Stanovují využití výrobku jejich tříděním do vhodných tříd a poškozené nebo prošlé potraviny vyřazují. Kvalitáři potravin měří a váží produkty a podávají zprávy o svých zjištěních, takže potraviny lze dále zpracovávat.

Alternativní označení

kvalitářka potravin

kvalitář potravin

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences