Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

manažer akvizic nemovitostí/manažerka akvizic nemovitostí

Description

Code

3334.2

Description

Manažeři akvizic nemovitostí se zabývají transakcemi akvizice pozemku nebo majetku. Spolupracují s příslušnými zúčastněnými stranami v souvislosti s finančními aspekty a riziky vyplývajícími z pořízení nemovitosti. Manažeři akvizic nemovitostí zajišťují dodržování právních požadavků na nákup nemovitostí a péči o veškerou dokumentaci a potřebné uzavírací techniky.

Alternativní označení

manažer akvizic nemovitostí

vedoucí akvizice nemovitostí

manažerka akvizic nemovitostí

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: