Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

letištní inženýr plánovač/letištní inženýrka plánovačka

Description

Code

2142.1.1

Description

Letištní inženýři plánovači řídí a koordinují programy plánování, projektování a rozvoje na letištích.

Alternativní označení

letištní inženýr plánovač

letištní inženýrka plánovačka

plánovač dopravy

plánovačka dopravy

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: