Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

specializovaný chiropraktik/specializovaná chiropraktička

Description

Code

2269.10

Description

Specializovaní chiropraktici mají pokročilé znalosti a porozumění v konkrétním oboru chiropraxe a získávají komplexní rozhodovací dovednosti a klinickou způsobilost v rámci chiropraktické profese. Specializovaní chiropraktici mohou absolvovat nástavbové studium, aby získali potřebné dovednosti, způsobilost a kvalifikaci. Specializované chiropraktiky lze najít v různých specifických oblastech, jako je vzdělávání, funkční neurologie, ortopedie, pediatrie, výzkum, radiologie a sport.
 

Alternativní označení

specializovaný osteopat

specializovaná osteopatka

specializovaný chiropraktik

specializovaná chiropraktička

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences