Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

projektový manažer/projektová manažerka

Description

Code

1219.6

Description

Odpovídají za řízení rizik a problémů, komunikaci v rámci projektu a řízení zúčastněných stran. Projektoví manažeři vykonávají činnosti týkající se plánování, organizování, zajišťování, monitorování a řízení zdrojů a práce, které jsou nezbytné pro efektivní a účinné dosažení konkrétních cílů a úkolů projektu.

Alternativní označení

manažer projektů

projektový manažer

projektová manažerka

manažerka projektu

manažerka projektů

projektová koordinátorka

manažer projektu

projektový koordinátor

projektová ředitelka

projektový ředitel

vedoucí projektů

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences