Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

pracovník dekontaminace/pracovnice dekontaminace

Description

Code

7133.5

Description

Pracovníci dekontaminace odstraní a likvidují nebezpečné materiály, jako jsou radioaktivní materiály nebo kontaminovaná půda. Zacházejí s nebezpečným materiálem v souladu s bezpečnostními předpisy, zkoumají příčiny kontaminace a odstraňují kontaminaci ze stavby nebo lokality.

Alternativní označení

pracovnice dekontaminace

pracovnice dekontaminace nebezpečných látek

pracovník dekontaminace

pracovník dekontaminace nebezpečných látek

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: