Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ředitel předškolního zařízení/ředitelka předškolního zařízení

Description

Code

1341.3

Description

Ředitelé předškolních zařízení řídí každodenní činnost mateřské školy nebo jeslí. Řídí zaměstnance, přijímají rozhodnutí týkající se přijetí dětí a odpovídají za dodržování standardů pro učební osnovy, které jsou přiměřené pro žáky mateřských škol, a usnadňují vzdělávání v oblasti jejich sociálního a behaviorálního vývoje. Rovněž zajišťují, aby škola splňovala vnitrostátní zákonné požadavky na vzdělávání.

Alternativní označení

ředitelka předškolního zařízení

ředitelka mateřské školy

ředitel předškolního zařízení

ředitel jeslí

ředitelka jeslí

ředitel mateřské školy

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences