Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

požární inspektor/požární inspektorka

Description

Code

3112.1.6

Description

Požární inspektoři provádějí inspekce budov a nemovitostí, aby zajistili, že jsou v souladu s předpisy pro prevenci požárů a bezpečnost, a prosazují předpisy v zařízeních, která nejsou v souladu. Provádějí rovněž vzdělávací činnosti, poskytují vzdělávání veřejnosti v oblasti metod požární bezpečnosti a prevence, zásad a reakce na katastrofy.

Alternativní označení

požární inspektor

požární inspektorka

vyšetřovatelka požárů

vyšetřovatel požárů

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: