Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

inspektor rybolovu/inspektorka rybolovu

Description

Code

3359.3

Description

Inspektoři rybolovu zaznamenávají rybolovnou činnost, míru dodržování a vymáhání platných opatření pro zachování zdrojů v pracovní oblasti prostřednictvím kontroly polohy plavidla, používání lovného zařízení a úlovků a podávají o těchto skutečnostech zprávy. Poskytují zprávy požadované pro vědecké sledování rybolovné oblasti, poskytují politické poradenství a plánují a koordinují činnosti.

Alternativní označení

inspektorka rybolovu

inspektor rybolovu

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: