Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

manažer bankovních produktů/manažerka bankovních produktů

Description

Code

1221.2

Description

Manažeři bankovních produktů zkoumají trh s bankovními produkty a přizpůsobují stávající produkty vývoji nebo vytvářejí nové produkty vyhovující potřebám klientů. Sledují a hodnotí ukazatele výkonnosti produktů a navrhují zlepšení. Manažeři bankovních produktů se podílejí na obchodní a marketingové strategii banky.

Alternativní označení

manažerka bankovních produktů

analytik bankovních produktů

manažer bankovních produktů

analytička bankovních produktů

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: