Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kontrolor výstupní kvality kolejových vozidel/kontrolorka výstupní kvality kolejových vozidel

Description

Code

7543.7.6

Description

Kontroloři výstupní kvality kolejových vozidel používají měřicí a zkušební zařízení pro kontrolu a sledování sestavování kolejových vozidel za účelem zajištění shody s technickými specifikacemi a bezpečnostními normami a předpisy. Zkoumají sestavená kolejová vozidla s cílem zjistit chybné funkce a poškození a zkontrolovat provedené opravy. Rovněž poskytují podrobnou inspekční dokumentaci a doporučují opatření v případě zjištění problémů.

Alternativní označení

kontrolor výstupní kvality kolejových vozidel

kontrolorka výstupní kvality kolejových vozidel

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: