Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

výrobce klávesových hudebních nástrojů/výrobkyně klávesových hudebních nástrojů

Description

Code

7312.3

Description

Výrobci klávesových hudebních nástrojů vytvářejí a montují části pro výrobu klávesových hudebních nástrojů podle konkrétních pokynů nebo schémat. Brousí dřevo, ladí, zkouší a kontrolují hotový nástroj.

Alternativní označení

výrobkyně klávesových hudebních nástrojů

výrobce klávesových hudebních nástrojů

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: