Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

daňový inspektor/daňová inspektorka

Description

Code

3352.2

Description

Daňoví inspektoři jsou odpovědní za výpočet daní a zajišťování včasné platby ze strany jednotlivců a organizací. Poskytují informace a pokyny týkající se daňových právních předpisů a přezkoumávají finanční dokumenty a účty, aby bylo zajištěno dodržování právních předpisů. Zkoumají rovněž záznamy za účelem vyšetřování podvodů.

Alternativní označení

berní úřednice

daňový inspektor

daňový analytik

daňová analytička

daňová inspektorka

berní úředník

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: