Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

komunitní zdravotník/komunitní zdravotnice

Description

Code

3253.1

Description

Komunitní zdravotníci poskytují komunitám rady a informace o různých zdravotních tématech. Mohou pomoci s péčí před a po porodu, poskytovat poradenství v oblasti výživy a pomáhat jedincům přestat kouřit. Komunitní zdravotníci vypracovávají programy v oblasti zdraví a prevence.

Alternativní označení

komunitní zdravotník

komunitní zdravotnice

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences