Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

výrobce varhan/výrobkyně varhan

Description

Code

7312.3.2

Description

Výrobci varhan vytvářejí a montují části ke stavbě varhan podle konkrétních pokynů nebo schémat. Brousí dřevo, ladí, zkouší a kontrolují hotový nástroj.

Alternativní označení

stavitelka varhan

výrobce varhan

stavitel varhan

výrobkyně varhan

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: