Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

asistent řízení dodavatelského řetězce/asistentka řízení dodavatelského řetězce

Description

Code

3343.1.7

Description

Asistenti řízení dodavatelského řetězce úzce spolupracují s vedoucími pracovníky v rámci procesů provozu, jmenovitě nákupu, výroby a distribuce. Pomáhají se správními a pragmatickými opatřeními v souvislosti s úkony, jako je fakturace, návrhy a příprava smluv a nákupních objednávek, sladění inventárního soupisu s dokumenty a komunikace s distribučními kanály.

Alternativní označení

asistent řízení dodavatelského řetězce

asistentka řízení dodavatelského řetězce

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: