Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

policejní inspektor/policejní inspektorka

Description

Code

3355.3

Description

Policejní inspektoři koordinují své oddělení v policejním útvaru a dohlížejí na něj. Zajišťují, aby toto oddělení bylo v souladu s pravidly a předpisy, sledují, jak pracovníci plní úkoly, a rovněž jim je přidělují. Vykonávají administrativní povinnosti, aby bylo zajištěno vedení záznamů a zpráv, a mohou rovněž vypracovat regulační pokyny.

Alternativní označení

inspektorka policie

inspektor policie

policejní inspektor

policejní inspektorka

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: