Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

výrobce houslí/výrobkyně houslí

Description

Code

7312.6.3

Description

Výrobci houslí vytvářejí a montují části pro výrobu houslí podle konkrétních pokynů nebo schémat. Brousí dřevo, měří a připevňují struny, zkoušejí kvalitu strun a kontrolují hotový přístroj.

Alternativní označení

výrobkyně houslí

houslař

houslařka

výrobce houslí

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: