Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

vedoucí kabinetu na střední škole

Description

Code

1345.1.7

Description

Vedoucí kabinetu na střední škole řídí přidělené obory a dohlížejí na ně s cílem zajistit, aby studenti byli vyučováni a podporováni v bezpečném vzdělávacím prostředí. Úzce spolupracují s ředitelem střední školy s cílem vést zaměstnance školy, pomáhat jim a optimalizovat komunikaci mezi vedením školy, učiteli, rodiči a dalšími obvody a školami. Organizují schůze, vypracovávají a přezkoumávají studijní programy, provádějí inspekce v případě, že ředitel na ně tuto činnost deleguje, a nesou se ředitelem společnou odpovědnost za řízení finančních zdrojů.

Alternativní označení

vedoucí kabinetu

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences

Skills & Competences