Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

vedoucí kabinetu na střední škole

Description

Code

1345.1.7

Description

Vedoucí kabinetu na střední škole řídí přidělené obory a dohlížejí na ně s cílem zajistit, aby studenti byli vyučováni a podporováni v bezpečném vzdělávacím prostředí. Úzce spolupracují s ředitelem střední školy s cílem vést zaměstnance školy, pomáhat jim a optimalizovat komunikaci mezi vedením školy, učiteli, rodiči a dalšími obvody a školami. Organizují schůze, vypracovávají a přezkoumávají studijní programy, provádějí inspekce v případě, že ředitel na ně tuto činnost deleguje, a nesou se ředitelem společnou odpovědnost za řízení finančních zdrojů.

Alternativní označení

vedoucí kabinetu

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: