Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

operátor velínu čistírny odpadních vod/operátorka velínu čistírny odpadních vod

Description

Code

3132.4

Description

Operátoři velínu čistírny odpadních vod provozují zařízení používaná v čistírně odpadních vod. Čistí a upravují pitnou vodu před tím, než je dodávána spotřebitelům, a zbavují odpadní vodu škodlivin, než je vypuštěna do řek a moří. Odebírají vzorky a provádějí testy k analýze kvality vody.

Scope note

Excludes wastewater treatment technician.

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: